Författararkiv: Leif Ekström

Var inte rädd

Share

Uttrycket ”var inte rädd” återfinns i Bibeln mer än 60 gånger.  Gud vet att vi lätt blir rädda och vill fly undan farorna, så  uppmaningen är absolut något viktigt. Den mest kända texten där vi får höra de orden står i Lukas 2.10. Det är herdarna som får höra ett lugnande ord inför det änglabesök som de just får erfara. ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje”. Egentligen är det inte så konstigt att herdarna var skräckslagna, att få se en ängel var ju inte precis vardagligt, att se en hel kör var nog unikt. Det säger oss också något om änglars utseende och väsen. Det var ingen gullig lite kerub, eller en kall vitklädd man som stod inför dem. Ängeln visade sig i makt och härlighet; Herdarna blev förskräckta.

Var inte rädda. När Gud  riktar samma ord till Josua som skulle efterträda Moses var det människofruktan som stod i centrum. Josua skulle axla Mose