Kontakt

Pastor: Albin Alm

Telefon: 0760871372

Ordförande: Kent Nilsson

 

Församlingens kontaktuppgifter:

Expeditionstid: Tisdagar 9.00-11.00

Tel: 0223-713 58 eller 073-5127658

E-post:  pingstkyrkan@fagersta.nu

Adress: Pingstkyrkan, Smyrnaförsamlingen

Brinellvägen 15

737 40 Fagersta

Gåvor:

Plusgirokonto: 478495-5

Bankgiro (Handelsbanken): 396-8070

Swish: 1234 219 531